Nieuwe regels factuur eenvoudiger in 2013.

Facturen 2013 eenvoudiger

Nieuwe regels factuur eenvoudiger in 2013.

“Persoonlijk contact en professionaliteit vinden wij erg belangrijk”.

De nieuwe vereisten moeten het elektronisch factureren stimuleren en het factureren eenvoudiger maken. Zo wordt het vanaf 2013 mogelijk een vereenvoudigde factuur uit te reiken voor factuurbedragen tot maximaal € 100 (inclusief BTW). Let wel, deze vereenvoudigde mogelijkheid geldt niet als uw afnemer in het buitenland woont.

Minimale eisen aan de vereenvoudigde factuur:

  • NAW gegevens van de leverancier;
  • Factuurdatum;
  • Aard van geleverde goederen/diensten;
  • Te betalen Btw-bedrag.

De eisen voor elektronisch factureren worden versoepeld. U bepaalt vanaf 2013 zelf hoe u de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur waarborgt.