Investeringsaftrek 2021

Wat ga je doen investeren of juist nog niet?

“Persoonlijk contact en professionaliteit vinden wij erg belangrijk”.

Nu we het laatste kwartaal ingaan willen we u erop wijzen om naar uw investeringen te kijken hoeveel u geïnvesteerd heeft van een bedrag van ad. > € 450,00. We willen u graag informeren of u hierop recht op heeft of juist niet gaat investeren.

Als u investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) in sommige gevallen een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek. Deze aftrek kan de vorm hebben van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek, een milieu-investeringsaftrek of een Research en Development Aftrek.

De investeringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.

Tabel: investeringsaftrek 2021
Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 59.170 28%
€ 59.171 t/m € 109.574 € 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721 € 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.721 0%

We helpen u graag verder om de investeringsaftrek 2021 te berekenen en te bepalen.